Restauratie van papier

Restauratie papier TVLimburg

Kunstrestauratie-atelier Galatea garandeert een professionele werkwijze bij de restauratie en conservatie van elke vorm van papier:

Hieronder enkele voorbeelden van papierrestauratie.

Klik op de afbeeldingen om ze te vergroten

Oorzaken van verval van papier

Er zijn talrijke redenen waardoor papier kan aangetast worden en zelfs uit elkaar kan vallen. De belangrijkste oorzaken zijn zuren en water. Verder spele oxidatie, fotochemische aantasting, biologische factoren en verwaarlozing of onoordeelkundige behandeling een rol.

1. Zuren.

Water en zuren tasten uw papier het ergst aan. Het kan bros worden en zelfs uit elkaar vallen. Zuren komen in papier vanuit de omgeving, of vanuit stoffen waarmee het werd gemaakt. In de tweede helft van de 19de eeuw werd meer en meer houtpulp gebruikt voor de aanmaak van papier. Het daarin aanwezige lignine is een grote bron van zuur. Historische papieren waren vervaardigd uit zuivere grondstoffen en hadden weinig of geen schadelijke toevoegsels, zoals colofonium of aluin. Daarom zijn ze meer ouderdomsbestendig. Alleen externe factoren zoals onoordeelkundige inlijstingen zorgen dan voor verzuring.

2. Oxidatie.

Zuurstof kan chemisch inwerken en veroorzaakt oxidatie. Wanneer die oxidatie sterke vormen aanneemt en wordt versneld door licht, sporen, metaal en lignine kan dat leiden tot de breuk van de celluloseketen, wat resulteert in vergeling en verzuring.

3. Fotochemische aantasting.

UV-straling wordt geabsorbeerd door papier en IR-straling zet zich om in warmte, waardoor de chemische reactie die leidt tot verzuring versneld wordt.

4. Water.

Condensatie kan ontstaan wanneer papier van een koude naar een warme ruimte wordt gebracht. De watermoleculen zullen zich tussen de celluloseketen "wringen" en het papier doen zwellen. Schade ontstaat vaak doordat papier ingelijst achter glas opgehangen is aan een koude (buiten)muur. Het microklimaat dat gevormd wordt en de aanwezigheid van water zorgen voor een ideale voedingsboden voor schimmels en bacteriën.

5. Biologische factoren.

Micro-organismen nemen graag hun intrek in papier, dankzij de aanwezigheid van suikers. De enzymen die afgescheiden worden tasten het papier aan. Het mycelium van schimmels is niet te zien door de diepe nesteling in het substraat. Deze sporen vermenigvuldigen zich zelfs bij de minste beweging en ontwikkelen nieuwe schimmelkolonies en infecties.

6. Insecten.

Insecten beperken zich zelden tot 1 document, doch beschadigen vaak stapels of verzamelingen. Zilvervisjes, boekenluizen, stofluizen, boekenworm, vliegen en museumkever, zorgen voor behoorlijk wat schade.

7. De mens.

In de eerste plaats hebben we het hier over verwaarlozing en onachtzaamheid (zoals vochtige kelders, hete zolders, stookruimten en brandschade) en het doelbewust schade berokkenen.
Maar ook onoordeelkundige behandeling speelt een belangrijke rol. Zelden zijn prenten, waardevolle documenten en kunstwerken correct ingelijst. Bij de meeste inlijstingen heeft men zich geconcentreerd op het esthetisch aspect. De binnenzijde van een inlijsting is echter van cruciaal belang. Het gebruik van zeer zuur karton, volvlakkige verlijming, kleefbanden, en andere slechte materialen kunnen van uw kunstwerk een puinhoop maken.

De restauratie van papier: oplossingen

Voor alle problemen bestaan echter oplossingen, waardoor het werk bijna in zijn oorspronkelijk staat kan worden hersteld. In de eerste plaats gaat het hier over ontzuren en het verwijderen van schimmels. Ook kunnen scheuren hersteld worden, vlekken en waterranden verwijderd en ontbrekende stukken toegevoegd. Verder kan papier gebleekt en verstevigd worden.

1. Ontzuren, ontschimmelen.

Via chemische weg kunnen we ervoor zorgen dat uw werken ontzuurd worden en kan een buffer woren ingebouwd om verdere verzuring tegen te houden. Alvorens aan de ontzuring te beginnen worden alle schimmels gedood.

2. Herstellen van scheuren.

Mechanische overbelasting zorgt vaak voor scheuren. In bros papier ontstaat meestal een breuk. Glasbreuk kan zorgen dat scheuren ontstaan door snijden. Al deze scheuren kunnen gelast worden, in sommige gevallen zelfs onzichtbaar.

3.Verwijderen van vlekken en waterranden.

Prenten met vlekken verliezen veel van hun schoonheid, omdat de aandacht van de toeschouwer eerder naar de vlekken dan naar de afbeelding gaat. Koffie, inkt, beduiming en nog zoveel meer kunnen een prent flink van haar luister beroven. Via chemische weg en droge reinigingsmethoden kunnen we veel leed verzachten of oplossen.

4. Ontbrekende stukken restaureren.

Ontbrekende stukken kunnen via aanvezelen en inlassen gerestaureerd worden. Zelfs een nieuwe boord, om het werk terug volledig te kunnen inlijsten, kan vervaardigd worden. Wij maken dan zoveel mogelijk gebruik van vezels uit de desbetreffend tijd.

5. Bleken.

Bruine en/of gele vlekken, totale verbruining van het papier, schimmelstammen die verkleuring veroorzaken, ijzerpartikeltjes die roestvlekken geven, paarsbruine vlekken ontstaan uit mangaan, verkleuring door indringen van voedingstoffen, enz., kunnen uw papier onleesbaar maken. Door bleektechnieken kunnen we dit euvel herstellen of verminderen. Het is echter een chemisch irreversibel proces dat alleen toegepast wordt als de essentie van het papier te sterk is aangetast.

6. Verstevigen.

Door wassen wordt papier door de herschikking van de fibrillen al versterkt. Papier kan ten gevolge van allerlei toestanden echter zeer verzwakt zijn: sterk zonlicht, langdurige bevochtiging, enz., kunnen ertoe leiden dat verstevigen door doubleren noodzakelijk wordt. Doubleren is een drastische ingreep die we alleen toepassen als geen enkel ander redmiddel van toepassing is.

7. Losmaken van allerlei schadelijke toevoegsels.

Zelklevende tapes, zure lijmen, enz., kunnen vakkundig verwijderd worden.

En Tenslotte... Wanneer uw kunstwerk of waardevol dokument terug in goede staat is,kunnen wij overgaan tot de juiste verpakking. Wij kunnen voor u een archiefdoos maken van het juiste materiaal of we kunnen INLIJSTEN.

Vragen? Meer weten? CONTACTEER ONS »

Onze klanten aan het woord
Lees klantencommentaren

  • Home
  • Inlijstingen
  • Kunstrestauratie
  • Kunstverkoop
  • Kunstgalerij atelier
  • Over ons
  • Contact
  • Links
 

English version